motion
graphics

โมชั่นกราฟิก

Pro showcase for business success.

ทำไม?ต้อง "โมชั่นกราฟิก"

creative characters that move

แอนิเมชั่นหลากสีสัน เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา
สื่อสารไปยังเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

และชัดเจนกว่าที่คุณคิด

MOTION GRAPHICS

เป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่องค์กร แบรนด์สินค้า และธุรกิจต่าง ๆ เริ่มหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น
จนกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก
พร้อมนำเสนอข้อมูลส่งตรงถึงผู้รับหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ทำไม? ต้อง "โมชั่นกราฟิก"

why use motion graphics?

Elevate your brand
with our fully customized
video production services.

 

watch reel

เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย
ได้มากกว่า

ภาพกราฟิกธรรมดา ๆ สามารถเล่าเรื่องและสื่อความหมายได้เพียงระดับหนึ่ง แต่ผู้รับสารอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่เป็นความรู้ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนและเข้าใจยาก  ดังนั้นการนำเสนอด้วยภาพกราฟิกสีสันสดใส ที่เคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตชีวา จึงสามารถ ดึงดูดความสนใจ และเข้าถึงได้มากกว่า

สื่อสารได้รวดเร็ว
ครบถ้วน

แม้จะสามารถสื่อสารได้ครอบคลุมทั่วถึง สนุก และเข้าใจง่ายก็จริง แต่เนื้อหาก็ไม่ควรมากหรือ น้อยเกินไป เพราะความยาวของโมชั่นกราฟิก ก็มีผลต่อการเลือกรับรู้ และการตัดสินใจของผู้ชมเช่นกัน ดังนั้นปริมาณเนื้อหาและระยะเวลา การเล่าเรื่องจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ อย่างกระชับ ครบถ้วน และตรงตามวัตถุประสงค์

สนุก น่าติดตาม
ไม่น่าเบื่อ

การนำเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว กราฟิกสีสันสดใส เสียงดนตรี และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกัน ทำให้เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารมีความน่าสนใจ มากยิ่งขึ้น แถมดูสนุก น่าติดตาม และไม่น่าเบื่อ ช่วยให้ผู้ชมเพลิดเพลินและรับข้อมูลที่ต้องการ นำเสนอได้อย่างง่ายดาย

เล่าเรื่อง
ได้ชัดเจนกว่า

ในภาพกราฟิก 1 ภาพ ผู้รับสารอาจตีความเนื้อหา ได้ไม่ชัดเจนเพียงพอ แต่โมชั่นกราฟิก จะทำให้เข้าใจ เรื่องราว และช่วยสื่อสารได้อย่างชัดเจนกว่า จึงไม่แปลกที่โฆษณาสินค้าของแบรนด์ดังต่าง ๆ มักนิยมใช้ เพื่อดึงดูดความสนใจและบอกเล่า สรรพคุณของสินค้าได้อย่างแนบเนียน

เรายินดีให้คำปรึกษาและตอบทุกข้อสงสัย
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรืออยากรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
ทางบริษัทฯ พร้อมเข้าไปแนะนำตัว
และนำเสนอรายละเอียดอื่น ๆ
ณ องค์กรของท่าน

CALL NOW
08-6331-2945, 08-1809-2545
ติดต่อ : คุณหญิง

Ready to start your
motion graphics?

 

สำนักงานใหญ่
235/2 ถนนคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510


สำนักงาน (พระรามเก้า)

57/183  S1 Rama9 พระราม 9 ซ.45 ถนนพระราม 9
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250


Tel.
086-331-2945, 081-809-2545

email. [email protected]


© Copyright  2021 - IDEALREADY

motion
graphics

โมชั่นกราฟิก

Pro showcase for business success.

MOTION GRAPHICS

เป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่องค์กร แบรนด์สินค้า และธุรกิจต่าง ๆ
เริ่มหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น จนกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมนำเสนอข้อมูลส่งตรงถึงผู้รับ
หรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ภาพกราฟิกธรรมดา ๆ สามารถเล่าเรื่องและสื่อความหมายได้เพียงระดับหนึ่ง
แต่ผู้รับสารอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ทั้งหมด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่เป็นความรู้ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนและเข้าใจยาก
ดังนั้นการนำเสนอด้วยภาพกราฟิกสีสันสดใส ที่เคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตชีวา
จึงสามารถดึงดูดความสนใจ และเข้าถึงได้มากกว่า

สื่อสารได้
รวดเร็ว
ครบถ้วน

แม้จะสามารถสื่อสารได้ครอบคลุมทั่วถึง สนุก และเข้าใจง่ายก็จริง
แต่เนื้อหาก็ไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป เพราะความยาวของโมชั่นกราฟิก
ก็มีผลต่อการเลือกรับรู้ และการตัดสินใจของผู้ชมเช่นกัน ดังนั้นปริมาณเนื้อหา
และระยะเวลาการเล่าเรื่องจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน
เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ อย่างกระชับ ครบถ้วน และตรงตามวัตถุประสงค์

สนุก
น่าติดตาม

ไม่น่าเบื่อ

การนำเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว กราฟิกสีสันสดใส เสียงดนตรีและ
องค์ประกอบอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกัน ทำให้เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
แถมดูสนุก น่าติดตาม และไม่น่าเบื่อ ช่วยให้ผู้ชมเพลิดเพลินและ
รับข้อมูลที่ต้องการ นำเสนอได้อย่างง่ายดาย

ในภาพกราฟิก 1 ภาพ ผู้รับสารอาจตีความเนื้อหาได้ไม่ชัดเจนเพียงพอ
แต่โมชั่นกราฟิก จะทำให้เข้าใจ เรื่องราว และช่วยสื่อสารได้อย่างชัดเจนกว่า
จึงไม่แปลกที่โฆษณาสินค้าของแบรนด์ดังต่าง ๆ มักนิยมใช้
เพื่อดึงดูดความสนใจและบอกเล่าสรรพคุณของสินค้าได้อย่างแนบเนียน

motion
graphics

โมชั่นกราฟิก

creative characters
that move


แอนิเมชั่นหลากสีสัน เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา
สื่อสารไปยังเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

และชัดเจนกว่าที่คุณคิด

MOTION GRAPHICS

เป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่องค์กร แบรนด์สินค้าและธุรกิจต่าง ๆ
เริ่มหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น จนกลายมาเป็น
เครื่องมือสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก
พร้อมนำเสนอข้อมูลส่งตรงถึงผู้รับ
หรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ทำไม? ต้อง "โมชั่นกราฟิก"

why use motion graphics?

Elevate your brand
with our fully customized
video production services.

 

watch reel

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากกว่า

ภาพกราฟิกธรรมดา ๆ สามารถเล่าเรื่องและสื่อความหมาย
ได้เพียงระดับหนึ่ง แต่ผู้รับสารอาจไม่เข้าใจ
ในสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เนื้อหาที่เป็นความรู้ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน
และเข้าใจยาก ดังนั้นการนำเสนอด้วยภาพกราฟิกสีสันสดใส
ที่เคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตชีวา จึงสามารถดึงดูดความสนใจ
และเข้าถึงได้มากกว่า

สื่อสารได้รวดเร็ว
ครบถ้วน

แม้จะสามารถสื่อสารได้ครอบคลุมทั่วถึง สนุก
และเข้าใจง่ายก็จริง แต่เนื้อหาก็ไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป
เพราะความยาวของโมชั่นกราฟิก ก็มีผลต่อการเลือกรับรู้
และการตัดสินใจของผู้ชมเช่นกัน ดังนั้นปริมาณเนื้อหาและ
ระยะเวลาการเล่าเรื่องจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน
เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ อย่างกระชับ ครบถ้วน
และตรงตามวัตถุประสงค์

สนุก น่าติดตาม
ไม่น่าเบื่อ

การนำเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว กราฟิกสีสันสดใส
เสียงดนตรี และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกัน
ทำให้เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
แถมดูสนุก น่าติดตาม และไม่น่าเบื่อ
ช่วยให้ผู้ชมเพลิดเพลินและรับข้อมูลที่ต้องการ
นำเสนอได้อย่างง่ายดาย

เล่าเรื่อง
ได้ชัดเจนกว่า

ในภาพกราฟิก 1 ภาพ ผู้รับสารอาจตีความเนื้อหา
ได้ไม่ชัดเจนเพียงพอ แต่โมชั่นกราฟิก จะทำให้เข้าใจเรื่องราว
และช่วยสื่อสารได้อย่างชัดเจนกว่า
จึงไม่แปลกที่โฆษณาสินค้าของแบรนด์ดังต่าง ๆ
มักนิยมใช้ เพื่อดึงดูดความสนใจและ
บอกเล่าสรรพคุณของสินค้าได้อย่างแนบเนียน

เรายินดีให้คำปรึกษาและตอบทุกข้อสงสัย
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรืออยากรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
ทางบริษัทฯ พร้อมเข้าไปแนะนำตัว
และนำเสนอรายละเอียดอื่น ๆ
ณ องค์กรของท่าน

CALL NOW
08-6331-2945, 08-1809-2545
ติดต่อ : คุณหญิง

Ready to start your
motion graphics?

 

สำนักงานใหญ่
235/2 ถนนคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

สำนักงาน (พระรามเก้า)

57/183  S1 Rama9 พระราม 9 ซ.45 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250


Tel.
086-331-2945, 081-809-2545

email. [email protected]


© Copyright  2021 - IDEALREADY

motion
graphics

โมชั่นกราฟิก

Pro showcase for
business success.

creative characters
that move


แอนิเมชั่นหลากสีสัน
เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา
สื่อสารไปยังเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

และชัดเจนกว่าที่คุณคิด

MOTION
GRAPHICS


เป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่องค์กร
แบรนด์สินค้า และธุรกิจต่าง ๆ
เริ่มหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น
จนกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก
พร้อมนำเสนอข้อมูลส่งตรงถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ทำไม? ต้อง
"โมชั่นกราฟิก"

why use motion graphics?

Elevate
your brand

with our fully
customized
video production
services.

 

watch reel

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากกว่า

ภาพกราฟิกธรรมดา ๆ สามารถเล่าเรื่อง
และสื่อความหมายได้เพียงระดับหนึ่ง
แต่ผู้รับสารอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อ
ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหา
ที่เป็นความรู้ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน
และเข้าใจยาก ดังนั้นการนำเสนอด้วยภาพกราฟิก
สีสันสดใสที่เคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตชีวา
จึงสามารถดึงดูดความสนใจและเข้าถึงได้มากกว่า

สื่อสารได้รวดเร็ว
ครบถ้วน

แม้จะสามารถสื่อสารได้ครอบคลุมทั่วถึง
สนุกและเข้าใจง่ายก็จริง
แต่เนื้อหาก็ไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป
เพราะความยาวของโมชั่นกราฟิก ก็มีผลต่อ
การเลือกรับรู้ และการตัดสินใจของผู้ชมเช่นกัน
ดังนั้นปริมาณเนื้อหาและระยะเวลาการเล่าเรื่อง
จะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน
เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ อย่างกระชับ ครบถ้วน
และตรงตามวัตถุประสงค์

สนุก น่าติดตาม
ไม่น่าเบื่อ

การนำเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว
กราฟิกสีสันสดใส เสียงดนตรี
และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกัน
ทำให้เนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร
มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แถมดูสนุก
น่าติดตาม และไม่น่าเบื่อ
ช่วยให้ผู้ชมเพลิดเพลินและรับข้อมูลที่ต้องการ
นำเสนอได้อย่างง่ายดาย

เล่าเรื่อง
ได้ชัดเจนกว่า

ในภาพกราฟิก 1 ภาพ
ผู้รับสารอาจตีความเนื้อหาได้ไม่ชัดเจนเพียงพอ
แต่โมชั่นกราฟิก จะทำให้เข้าใจเรื่องราว
และช่วยสื่อสารได้อย่างชัดเจนกว่า
จึงไม่แปลกที่โฆษณาสินค้าของแบรนด์ดังต่าง ๆ
มักนิยมใช้ เพื่อดึงดูดความสนใจและ
บอกเล่าสรรพคุณของสินค้าได้อย่างแนบเนียน

เรายินดีให้คำปรึกษาและตอบทุกข้อสงสัย
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรืออยากรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
ทางบริษัทฯ พร้อมเข้าไปแนะนำตัว
และนำเสนอรายละเอียดอื่น ๆ
ณ องค์กรของท่าน

CALL NOW
08-6331-2945,
08-1809-2545

ติดต่อ : คุณหญิง

Ready to start your
motion
graphics?

 

สำนักงานใหญ่
235/2 ถนนคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

สำนักงาน (พระรามเก้า)

57/183  S1 Rama9 พระราม 9 ซ.45
ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250


Tel.
086-331-2945, 081-809-2545

email. [email protected]© Copyright  2021 - IDEALREADY